Nông thôn mới – Sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị

Nông thôn mới – Sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Hà Tĩnh, với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.
Bí thư Tỉnh ủy xuống đồng kiểm tra sâu bệnh lúa vụ xuân

Bí thư Tỉnh ủy xuống đồng kiểm tra sâu bệnh lúa vụ xuân

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/4, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đi kiểm tra tình hình sâu bệnh trên lúa xuân ở một số địa phương: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và Đức Thọ. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo Sở NN&PTNT.

Nông thôn mới – Sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị

Nông thôn mới – Sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Hà Tĩnh, với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Trường Tiểu học Thạch Đài tổ chức chương trình “Ngày hội đọc sách”

Trường Tiểu học Thạch Đài tổ chức chương trình “Ngày hội đọc sách”

Nhằm tôn vinh giá trị của sách cũng như đưa phong trào đọc sách trở thành một nét đẹp văn hóa, ngày 07/12/2017, trường tiểu học Thạch Đài đã long trọng tổ chức “Ngày hội đọc sách”. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa giúp các em học sinh hình thành văn hóa đọc, mở rộng kiến thức, chuẩn bị hành trang bước vào tương lai.

Nâng cao năng lực đội ngũ CBCC cấp xã góp phần xây dựng quê hương Thạch Đài ngày càng phát triển

Nâng cao năng lực đội ngũ CBCC cấp xã góp phần xây dựng quê hương Thạch Đài ngày càng phát triển

Chính quyền cơ sở (hay còn gọi là chính quyền cấp xã) có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị - hành chính. Là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo cho các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được triển khai thực hiện đến đời sống nhân dân.

Thạch Đài: Người dân tự nguyện đóng góp xây dựng đường Giao thông nông thôn

Thạch Đài: Người dân tự nguyện đóng góp xây dựng đường Giao thông nông thôn

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2016, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Thạch Đài tiếp tục đề ra các phương hướng để giữ vững những tiêu chí đã đạt, trong đó có tiêu chí giao thông. Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, người dân ở các thôn của xã đã tự nguyện đóng góp tiền, của xây dựng đường Giao thông nông thôn (GTNT), mở rộng đường làng, ngõ xóm.