Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển bền vững”, Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012 – 2018, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Hội và phong trào nông dân xã nhà trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

   Về dự có đ/c Dương Kim Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể của xã và 103 đại biểu nông dân tiêu biểu, đại diện cho gần 1700 hội viên nông dân trên địa bàn xã.

 


 

Nhiệm kỳ 2012- 2018, công tác Hội và phong trào nông dân của xã đã có bước chuyển biến tich cực về mọi mặt. Các chi hội đã coi trọng công tác tuyên truyền , giáo dục cán bộ hội viên nông dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị Nghị quyết của Hội cấp trên. 100% chỉ tiêu Đại hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hội viên nông dân tham gia ngày càng đông vào tổ chức Hội. Hội thực sự là lòng cốt trong phong trào nông dân, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và phong trào nông  dân xây dựng NTM.

 


       

Trong nhiệm kỳ công tác phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hội viên được chú trọng, nhiều loại hình tập hợp nông dân vào Hội được triển khai thực hiện: tổ nhóm sản xuất theo ngành nghề, tổ tín dụng tiết kiệm qua các tổ vay vốn và gửi tiết kiệm, tổ hợp tác cùng nhau sản xuất. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng được 6 THT máy gặt đập Liên hoàn, 03 THT máy cày làm đất, 05 THT sản xuất rau củ quả, 01 THT chăn nuôi Bò đoàn kết cùng nhau phát triển, các HTX..... đã mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, qua đó đã thu hút nông dân vào tổ chức Hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã đã kết nạp được 108 hội viên mới, (đạt 106% chỉ tiêu đại hội) nâng tổng số hội viên trong toàn xã là 679 hội viên, (trong đó hội viên là giáo dân 98), tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 78,4%. Chất lượng hội viên được nâng lên, tích cực tham gia sinh hoạt, các hoạt động, thực hiện các phong trào do Hội phát động, ngày càng tin tưởng và gắn bó với tổ chức Hội……


Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội nông dân xã Thạch Liên tiếp tục phát huy tính đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng Hội nông dân vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; nâng cao vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng cho hội viên nông dân... góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

        Tại đại hội 100% đại biểu đã tham gia biểu quyết, nhất trí với dự thảo Nghị quyết cũng như chương trình hành động của Đại hội.

 

 

Sau 2 ngày làm việc dân chủ, công khai, Đại hội đã bầu ra 11 đ/c vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu 05 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

 

 

Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển bền vững”, Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012 – 2018, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Hội và phong trào nông dân xã nhà trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 69.450
Online: 4