Ngày 06/09/2018 UBND xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Tại hội nghị đồng chí báo cáo viên  đã  giới thiệu về Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ - CP của Chính phủ. Theo đó, Luật tín ngưỡng, tôn giáo được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 gồm 9 chương, 68 điều, trong đó quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

 

Cán bộ và nhân dân đã được nghe quán triệt các Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về tôn giáo, tín  ngưỡng và nắm sâu, nắm chắc các Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng.

Hơn 200 cán bộ, đảng viên và nhân dân đến tham gia hội nghị, với tinh thần xác định công tác tôn giáo là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về công tác tôn giáo: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động đồng bào có đạo sống tốt đời đẹp đạo, chung sức xây dựng NTM, xây dựng quê hương ngày càng phát triển…

Qua tập huấn đã giúp cho cán bộ nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ đó vận động đồng bào công giáo sống tốt đời đẹp đạo, cùng với các tầng lớp nhân dân thi đua xây dựng địa phương, giàu đẹp, văn minh.Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 112.917
Online: 14