Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thạch Liên nhiệm kỳ 2019 -2024, diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX và lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ các cấp tiến tới đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Đông đảo các đại biểu về tham dự đại hội

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết và chương hành động do Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2014 – 2019 đề ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi tuy nhiên củng còn khó khăn, thách thức. Đó là kinh tế phát triển chưa mạnh, thời tiết diễn biến phức tạp, đời sống của bà con nhân dân so với mặt bằng chung của huyện còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao… Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, sự điều hành kịp thời của chính quyền địa phương cùng với truyền thống đoàn kết chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, vượt qua thách thức tranh thủ những thời cơ, vận hội. Từ đó nền kinh tế xã nhà từng bước tăng trưởng khá đứng vào tốp đầu của huyện. Hệ thống chính trị ổn định, văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc, QPAN được giữ vững, chương trình MTQG XD NTM được tập trung chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả về đích năm 2016. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ và các tổ chức thành viên

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội

Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng, chung sức cùng Đảng, chính quyền thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước.

Vận động nhân dân xây dựng đời sống mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý đẩy lùi các tiêu cực, tai tệ nạn xã hội; thực hiện đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng đô thị văn minh, cũng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tăng cường phát hiện nhân rộng mô hình điển hình, nêu gương sáng trong các phong trào, các cuộc vận động, thông qua đó để tuyên truyền các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi.

Phối hợp các tổ chức thành viên, hiệp thương lựa chọn nội dung, phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và tấng lớp nhân dân

Màn đồng diễn chào mừng đại hội của các em học sinh

Sau hai ngày làm việc đại hội đã thành công tốt đẹp ,Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2014- 2019, cơ bản các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoach đề ra.

Đại hội đã thông qua dự thảo nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2019- 2024

Đại hội đã hiệp thương bầu ra 35 vị UVBCH Mặt Trận Tổ Quốc Việt nam xã Thạch Liên nhiệm kỳ 2019- 2024 . Ủy viên ủy ban mặt trận đã hiệp thương cử ra UVUB thường trực Mặt Trận gồm 4 vị. Hệp thương cử 1 chủ tịch, 2 phó và 1 ủy viên ủy ban (cử đồng chí  Lê Hữu Thắng – Bí thư đoàn TNCSHCM giữ chức chủ tịch MTTQ Việt Nam xã, đ/c Trần Thị Thủy phó CT, đ/c Phạm Thị Hồng phó CT ko chuyên trách, đ/c Trần Thanh chương Ủy viên thường trực)

Chủ tịch và phó chủ tịch nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu được 5 vị đi dự đại hội MTTQ việt nam Huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2019- 2024.

Một số hình ảnh khác

Đoàn đại biểu dưng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ


BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 112.894
Online: 8