Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Ngày 22/7/2019 Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thạch Liên tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân.

Hội nghị được tổ chức trên 2 vùng: Vùng 1 gồm 3 thôn Phú, Quý, Lợi được tổ chức tại nhà văn hóa thôn Quý vào 7h sáng ngày 22/07/2019; Vùng số 2 được tổ chức gồm 3 thôn Ninh, Nguyên, Hanh tổ chức tại nhà văn hóa thôn Hanh vào 14h chiều ngày 22/07/2019. Hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân ở địa phương về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở trong toàn xã.

Về tham dự Hội nghị đối thoại gồm có ĐC Nguyễn Xuân Tuyển-Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí Trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Thạch Liên; Về 2 vùng được tổ chức đối thoại gồm Bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ chi hội các đoàn thể và nhân dân các thôn trên 2 vùng được tổ chức nói trên

Với tinh thần thẳng thắn và có tính xây dựng nhân dân đã có hơn 30 ý kiến phát biểu tập trung vào các lĩnh vực; xây dựng nông thôn mới cần phải có nhiều chính sách hơn nữa; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang còn tồn tại; sản xuất nông nghiệp cần phải được chú trọng hơn nữa đặc biệt là phục vụ chống hạn trong vụ hè thu, cần tu bổ them giao thông nội đồng, mương thoát nước, một số con đường đã khởi công nhưng về mặt tiến độ vẫn còn chậm, một số chính sách chưa được giải quyết…

Thông qua Hội nghị đối thoại cấp uỷ, chính quyền xã đã nắm bắt được những thắc mắc và nguyện vọng của người dân. Sau các ý kiến phát biểu của nhân dân thông qua các Hội nghị đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã tổng hợp và trả lời những thắc mắc của nhân dân và các ý kiến giải trình cũng được nhân dân đồng tình cao.

Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn liên quan phải làm rõ và giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Kết thúc Hội ngị đối thoại, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyển - Bí thư BCH Đảng ủy - CT HĐND xã đã cảm ơn các ý kiến đồng thời, đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần phải có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho các bộ phận chuyên môn UBND xã kiểm tra, tham mưu giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 112.884
Online: 11