Chiều ngày 25/9/2019 Đảng bộ xã Thạch Liên tổ chức Hội Nghi triển khai chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019, kết luận số 144-KL/TU ngày 28/8/2019, Nghị quyết số 164/2019/NQ - HĐND Tỉnh cho hơn 200 đảng viên.

Tại  hội nghị Đ/c Nguyễn Xuân Tuyển Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND xã đã  triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, của bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông báo tóm tắt về thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị tháng 8 năm 2019.


Đ/c Nguyễn Xuân Tuyển bí thư đảng bộ chủ tịch HĐND xã  triển khai nội dung hội nghị

Hội Nghị đã được nghe Đ/c Phạm Thị Hồng - phó bí thư đảng ủy xã báo cáo kết luận số 144 - KL/TU của thường vụ tỉnh ủy về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ khi thực hiện sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 và triển khai nghị quyết số 164/2019/NQ - HĐND về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức người lao động. người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 -2021.

Đ/c: Phạm Thị Hồng phó bí thư đảng ủy xã triển khai nội dung hội nghị

Sau 1 buổi làm việc các đảng viên đã nắm rõ được nội dung của chỉ thị, nghị quyết và kết luận của bộ chính trị và ban thường vụ Tỉnh ủy.

Rât đông đảng viên đến tham gia hội nghị

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 112.896
Online: 9