Trong những ngày qua mặc dù thời tiết khá nắng nóng nhưng bà con nhân dân trên địa bàn xã Thạch Liên vẫn tập trung ra quân xây dựng NTM, xây mương thoát nước, đổ lề đường dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Xác định xây dựng NTM mới là nhiệm vụ hàng đầu Ban quản lý, ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã quyết liệt chỉ đạo các thôn tập trung xây dựng các tiêu chí và tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2019, mục tiêu đặt ra là Thôn Thọ, Thôn Phú, Thôn Quý cán đích khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2019. Ban chỉ đạo đã họp bàn các chính sách hỗ trợ khuyến khích nhân dân tập trung xây dựng vườn xanh, nhà sạch, và hoàn thành các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, bên cạnh đó ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý việc xây dựng, củng cố các tiêu chí Nông thôn mới, trong đó tập trung việc xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu năm 2019.


Nhân dân Thôn Quý ra quân xây dựng mương thoát nước

Nhân dân thôn Quý đã ra quân xây kênh thoát nước với hơn 100 lượt người tham gia, làm quyết liệt trong 2 ngày đã hoàn thành 250 m kênh thoát nước.

Khí thê xây dựng NTM tại Thôn Quý

Tại Thôn Thọ đã đổ hơn 100m lề đường giao thông, cắt tỉa hàng rào xanh phát quang đường làng ngõ xóm.

 

Thôn Thọ ra quân phát quang, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm 

Thôn Thọ ra quân đổ lề đường

Nhân dân Thôn Phú ra quân phát quang đường làng ngõ xóm, chỉnh trang hàng rào xanh, xây dựng mương thoát nước, mỗi tổ liên gia nhận hoàn thành các tiêu chí tại tổ mình.

Nhân dân Thôn Phú ra quân phát quang đường làng ngõ xóm, chỉnh trang hàng rào xanh

Tổ liên gia tại thôn phú xây rãnh thoát nước 

Cùng với khí thế ra quân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của 3 thôn các thôn còn lại cũng đồng loạt ra quân chỉnh trang và bổ sung các tiêu chí. chỉnh trang vườn hộ, cải tạo cảnh quan, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh, coi đó là việc làm thường xuyên để duy trì và củng cố, bảo vệ thành quả xây dựng nông thôn mới của mình.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 112.869
Online: 5