Ngày 30/7/2019 Kỳ họp thứ 7 hôi đồng nhân dân xã Thạch Liên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra.

Sáu tháng đầu năm 2019 HĐND xã khóa XIX tổ chức kỳ họp thường kỳ đầu năm. Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp được thường trực HĐND, các ban của HĐND xã triển khai thực hiện đúng theo quy định của luật. UBND xã chuẩn bị đầy đủ kịp thời các dự thảo nghị quyết, tờ trình, báo cáo, đề án kỳ họp HĐND, chất lượng các dự thảo nghị quyết được quan tâm đúng mức, nội dung bám sát các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, các dự thảo nghị quyết xây dựng đúng văn bản quy phạm pháp luật.

Các đại biểu tham dự  kỳ họp

Các đại biểu HĐND xã luôn giử vững được phẩm chất, đạo đức, gương mẫu chấp hành tốt pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp phát của công dân. Giử mối liên hệ mật thiết với nhân dân, tích cực tham gia thảo luận, xem xét đánh giá khách quan các báo cáo do UBND xã và các ngành trình HĐND xã tại  kỳ họp. Đề ra nhiều giải pháp phù hợp bổ sung vào Nghị Quyết HĐND xã tạo điều kiện cho UBND xã quản lý điều hành có hiệu quả, thu thập phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND, UBND và các ngành liên quan xem xét xử lý.

Các tổ đại biểu HĐND hoạt động tích cực, trước kỳ họp các tổ HĐND tổ chức họp với cán bộ xã và cán bộ thôn ở vùng đó, để nắm bắt những ý kiến đề xuất của các đ/c bí thư, thôn trưởng từng thôn, của cử tri để tổ trưởng tổng hợp phản ánh kịp thời với thường trực HĐND xã và tại kỳ họp .

Công tác điều hành kỳ họp tiếp tục được đổi mới, phát huy được tinh thần dân chủ và trí tuệ tập thể,  trong thảo luận, phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm khi xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Chương trình nội dung, thời gian kỳ họp được sắp xếp khoa học, đặc biệt nâng cao chất lượng. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận tại hội trường, chất vấn và giải trình những vấn đề bức xúc đang được cử tri quan tâm, các đại biểu đã phát huy và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trước công việc chung, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.

Đ/c Nguyễn Xuân Tuyển  bí thư BCH Đảng bộ chủ tịch hội đồng nhân dân xã khai mạc kỳ họp

Đại biểu HĐND xã tham gia đầy đủ các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri và các hoạt động khác theo nhiệm vụ của người bại biểu. Qua hoạt động của các đại biểu đã thu thập, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri với HĐND, UBND xã và các ban ngành liên quan để xem xét xử lý .

Các đại biểu HĐND xã luôn giử vững được phẩm chất, đạo đức, gương mẫu chấp hành tốt pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp phát của công dân. Giử mối liên hệ mật thiết với nhân dân, tích cực tham gia thảo luận, xem xét đánh giá khách quan các báo cáo do UBND xã và các ngành trình HĐND xã tại  kỳ họp. Đề ra nhiều giải pháp phù hợp bổ sung vào Nghị Quyết HĐND xã tạo điều kiện cho UBND xã quản lý điều hành có hiệu quả, thu thập phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND, UBND và các ngành liên quan xem xét xử lý.

Các tổ đại biểu HĐND hoạt động tích cực, trước kỳ họp các tổ HĐND tổ chức họp với cán bộ xã và cán bộ thôn ở vùng đó, để nắm bắt những ý kiến đề xuất của các đ/c bí thư, thôn trưởng từng thôn, của cử tri để tổ trưởng tổng hợp phản ánh kịp thời với thường trực HĐND xã và tại kỳ họp .

 

Đ/c Vương Thị Nguyệt kế toán ngân sách xã thông qua báo cáo thu chi và quyết toán ngân sách

Kết thúc kỳ họp Hội dồng nhân dân xã Thạch Liên đã biểu quyết nhất trí 3 nghị quyết, đó là nghị quyết về việc phát triển kinh tế, xã hội - quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019, nghị quyết về chương trình giám sát của hội đồng nhân dân xã năm 2020 và nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước xã năm 2018. Đã biểu quyết thông qua các đại biểu hội đồng và được sự đồng tình thống nhất 100%.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 112.889
Online: 10