Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng cán bộ và nhân dân xã Thạch Liên vẫn hăng hái ra quân xây dựng khu dân cư mẫu kiểu mẫu, NTM nâng cao

Sáng ngày 21/9/2019 mặc dù mưa lớn nhưng cán bộ và nhân dân xã Thạch Liên vẫn hăng hái đổ lề đường, xây bồn hoa, trồng cây chỉnh trang các tuyến đường, xây dựng mương thoát nước.

Nhân dân Thôn Phú xây bồn hoa chỉnh trang lề đường

Thôn Phú đổ 200m lề đường, xây 200m hàng rào xanh, trồng 500m cây chỗi ngọc. Thôn Quý làm mặt bằng 500m rãnh thoát nước, thôn Ninh trồng 700 m cây chỗi ngọc, thôn Hanh ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm trồng 1000 m cây chuổi ngọc, Thôn Nguyên và Thôn Hanh trồng hơn 1000 m cây chỗi ngọc với tổng số người  tham gia trên toàn xã là 970 người.

Nhân dân Thôn Thọ ra quân đổ lề đường

Mặc dù thời tiết không ủng hộ,mưa lớn nhưng bà con nhân dân vẫn tranh thủ hoàn thành đúng tiến độ như vậy, có thể nói sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ từ xã đến thôn đã góp phần hoàn thiện một phần công việc trong tiêu chí khu dân cư mẫu, xã NTM nâng cao đồng thời tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng NTM, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ để nhân dân tiếp tục hưởng ứng, duy trì phong trào.Cán bộ và nhân dân xã Thạch Liên quyết tâm hoàn thành xã NTM nâng cao vào cuối năm 2019.

Một số hình ảnh ra quân xây dựng NTM tại các Thôn

Một số hình ảnh ra quân xây dựng NTM tại Thôn

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 112.872
Online: 8