Thực hiện Theo Quyết định 722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,sáng ngày 01/04/2019 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở xã Thạch Liên đã tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Đ/c Vương Thị Lộc tổ trưởng tổ điều tra thông qua các quyết định và phân công địa bàn điều tra

Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Điều tra mẫu tại hộ ông Đặng Văn Long thôn Thọ

 

Điều tra mẫu tại hộ ông Lê Hữu Sinh thôn Thọ

Ông Nguyễn Sỹ Dần trưởng ban chỉ đạo đại diện UBND xã nêu một số nội dung trọng tâm, các điểm mới và ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này; đề nghị đội ngũ điều tra viên  tập trung cao độ để hoàn thành điều tra theo tiến độ, đảm bảo chất lượng và cũng mong các hộ gia đình hợp tác chặt chẽ với các điều tra viên, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin nêu trong bảng hỏi, bởi đây là những thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa phục vụ cho hoạch định chính sách vĩ mô vừa ích lợi cho chính hộ gia đình, bà con dân cư.

Ông Nguyễn Sỹ Dần trưởng ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra phát biểu chỉ đạo

Sau lễ ra quân các điều tra viên đã điều tra mẫu 4 hộ và tiếp tục điều tra các hộ theo địa bàn được phân công của ban chỉ đạo. Với sự nhiện tình,kỷ năng sử dụng công nghệ thông tin và nhưng nội dung đã được tập huấn các điều tra viên sẽ hoàn thành nội điều tra đúng thời gian quy định.

Các điều tra viên thực hiện nhiệm vụ

Dự kiến đợt thu thập Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 này tiến hành trong vòng 25 ngày, bắt đầu từ 1/4 và kết thúc vào ngày 24/4 để chốt số liệu và tiến hành các bước phân tích, xử lý tiếp theo.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 112.879
Online: 12