Sáng ngày 04/04/2019 UBND xã Thạch Liên phối hợp với phòng Tư pháp và phòng Tài nguyên và môi trường tổ chức tuyên truyền phổ biến về Luật an ninh mạng và một số chính sách pháp luật về đất đai. Với sự tham gia Cán bộ xã và hơn 120 thành viên của hội Nông dân trên toàn xã.

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.  Luật gồm 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đồng thời quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật đất đai năm 2013, trong đó đi sâu phân tích các nội dung liên quan tới một số chính sách của Luật đất đai, các thủ tục hành chính liên quan tới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi, thừa kế, thế chấp và các quy định khác.

 Qua tuyên truyền giúp cán bộ và nhân dân xã Thạch Liên hiểu và nâng cao nhận thức về Luật an ninh mạng và luật đất đai. Nhất là các nội dung về công tác quản lý nhà nước và quyền, trách nhiệm của người sử dụng đất để thực hiện tốt, đồng thời tham gia tuyên truyền tới những người xung quanh cùng chấp hành nghiêm túc, từ đó góp phần giảm xuống mức thấp nhất tình trạng vi trạng vi phạm luật đất đai trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thi - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện phổ biến một số nội dung Luật an ninh mạng

Ông Nguyễn Ngọc Lý - Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường phổ biến một số chính sách của Luật đất đai

Cán bộ và nhân dân tham gia buổi tuyên truyền


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 112.865
Online: 1