Ngày 22/10, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 trên địa bàn huyện

Theo đó, UBND huyệnyêu cầu Ngày Pháp luật Việt Nam phải được tổ chức sâu rộng từ huyện đến cơ sở, thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đồng thời đảm bảo phù hợp và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam với việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và việc thực hiện các Đề án về PBGDPL, đặc biệt là Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Thạch Hà"

Hình thức tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam do các  phòng, ban, ngành, địa phương chủ động lựa chọn, đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Trong đó chú trọng một số hình thức như: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông qua mạng xã hội, biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL, tổ chức mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; tổng kết biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và PBGDPL; thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày pháp luật thông qua hệ thống băng rôn, áp phích trên các tuyến đường, các khu trung tâm; Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và việc thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”….

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 80.328
    Online: 4