(Baohatinh.vn) - Mặc dù số lượng dịch vụ công trực tuyến ở các ngành, các địa phương là khá lớn song tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ở Hà Tĩnh trong 5 tháng đầu năm mới chỉ đạt 17%.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính, đến nay, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã có 247 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 643 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 ở cấp huyện là 1.572 dịch vụ, trung bình mỗi huyện có 121 dịch vụ công trực tuyến.

Đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Mặc dù số lượng dịch vụ công trực tuyến ở các ngành, các địa phương là khá lớn song tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 toàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm mới chỉ đạt 17%.

Trong đó, đối với các sở, ban, ngành, theo cập nhật từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong 5 tháng, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 26,45%; riêng trong tháng 5 đạt 32,7%, tăng so với tháng 4 là 2,32%.

Ở cấp huyện và cấp xã, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 chỉ đạt 10,4%.

Trong thời gian tới, để nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, các ngành và địa phương cần tập trung quyết liệt cho công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp thay đổi thói quen trong giao dịch thủ tục hành chính; chủ động hướng dẫn, trang bị cho người dân và doanh nghiệp các kỹ năng, kiến thức cần thiết để thực hiện có hiệu quả việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm thời gian, công sức và xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Báo Hà Tĩnh

Báo Hà Tĩnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 112.886
    Online: 11