TT     Họ và Tên   Đơn vị        Chức vụ      Điện thoại DĐ

 

1        Nguyễn Xuân Tuyển      Xã Thạch Liên      Bí thư ĐU xã        0948581374

2        Lê Hữu Thắng      Xã Thạch Liên      Phó Bí thư ĐU xã 0969773067

3        Trần Văn Hương   Xã Thạch Liên      Chủ tịch UBND xã         0982334066

4        Nguyễn Danh Luận        Xã Thạch Liên      Phó Chủ tịch UBND xã 0971362879

5        Nguyễn Sỹ Kỷ      Xã Thạch Liên      Phó Chủ tịch HĐND xã 0978784498

6        Nguyễn Sỹ Dần    Xã Thạch Liên      Chủ tịch MTTQ xã         0985525613

7        Nguyễn Thị Thúy Xã Thạch Liên      Bí thư Đoàn xã     0974553623

8        Nguyễn Thị Hoa Mai      Xã Thạch Liên      Chủ tịch HLH Phụ nữ xã         0398767009

9        Bùi Anh Tuấn      Xã Thạch Liên      Chủ tịch Hội Nông dân xã       0986381688

10      Vương Thị Nguyệt         Xã Thạch Liên      Kế toán xã   0917556341

11      Phạm Đăng Đức   Xã Thạch Liên      Kế toán xã   0917464577

12      Nguyễn Trọng Tuấn       Xã Thạch Liên      Văn hóa – Chính sách xã         0365785552

13      Phan Thị Chi        Xã Thạch Liên      Văn hóa – Thông tin xã  0332154167

14      Vương Thị Lộc     Xã Thạch Liên      Văn phòng – Thống kê xã       0983102653

15      Lê Minh Trường   Xã Thạch Liên      Địa chính – NN- NTM xã        0943338226

16      Thái Anh Đức       Xã Thạch Liên      Địa chính – Tài nguyên xã       0913873768

17      Nguyễn Hữu Tú    Xã Thạch Liên      Công an xã  0972646965

18      Bùi Văn Phương   Xã Thạch Liên      Chủ tịch Cựu chiến binh xã     0962924695

19      Nguyễn Trọng Hùng      Xã Thạch Liên      Tư pháp xã  0946038522

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 112.933
   Online: 19