Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, lập Danh mục các văn bản QPPL còn hiệu lực có nội dung liên quan đến các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Tự chủ đại học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường và giải quyết tranh chấp lao động, đình công và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Xem chi tiết các Danh mục tại file đính kèm./.

 


 

Tệp đính kèm

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 112.899
    Online: 8