Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Công an tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo:

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Công an tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo:

Từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, Công an tỉnh thực hiện việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) như sau:

a) Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với các xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc; sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại Thành phố Hà Tĩnh.

b) Công an các huyện, thành phố, thị xã:
+ Tổ chức đăng ký, cấp biển số các loại xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc; sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình.(trừ Công an Thành Phố Hà Tĩnh).
+ Tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn.

c) Công an cấp xã đủ điều kiện phân cấp theo quy định của Bộ Công an tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.


Hà Tĩnh có 31 Công an cấp xã đủ điều kiện thực hiện đăng ký xe, cụ thể như sau:
- Huyện Nghi Xuân 02 xã, gồm: Cương Gián, Cổ Đạm;
- Huyện Lộc Hà 04 xã gồm: Thạch Kim, Bình An, Hộ Độ, Hồng Lộc;
- Huyện Can Lộc 04 xã, gồm: Tùng Lộc, Khánh Vính Yên, Kim Song Trường, Thuần Thiện;
- Huyện Đức Thọ 04 xã, gồm: Thanh Bình Thịnh, Tân Dân, An Dũng, Lâm Trung Thủy;
- Huyện Thạch Hà 05 xã, gồm: Việt Tiến, Nam Điền, Lưu Vĩnh Sơn, Đỉnh Bàn, Tân Lâm Hương;
- Huyện Cẩm Xuyên 06 xã, gồm: Cẩm Thành, Cẩm Thịnh, Yên Hòa, Cẩm Nhượng, Nam Phúc Thăng, Cẩm Quan;
- Huyện Kỳ Anh 05 xã gồm: Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Lâm Hợp;
- Thị Xã Kỳ Anh gồm: P. Kỳ Thịnh.

Công an tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và liên hệ.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 112.918
    Online: 15