Không kể thứ 4 hay thứ 7 mà những ngày trong tuần cán bộ và nhân dân xã Thạch Liên vẫn hăng say xây dựng các tiêu chí NTM.

Sức lan tỏa của tinh thần xây dựng NTM trên địa bàn xã Thạch Liên đã thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân, khắp các nẻo đường và tận mọi thôn xóm cán bộ và người dân đều tham gia xây dựng các tiêu chí NTM như xây rãnh thoát nước và đổ nắp đậy, đặt ống xử lý nước thải, đổ lề đường, cắt tỉa hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ…

Với lòng quyết tâm cao độ và sự đồng sức đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân trong thời gian qua xã nhà đã xây dựng được nhiều tiêu chí khó từ đó đã tiếp tục duy trì và phát triển các tiêu chí còn lại, không ngừng khơi dậy ý thức trách nhiệm trong mọi tầng lớp nhân dân được nhân dân ủng hộ tạo nên sức mạnh làm lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng NTM trong mọi tầng lớp nhân dân.

Tin tưởng rằng với chính sách đúng đắn cộng với sự đồng sức, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân xã Thạch Liên sẽ hoàn thành các tiêu chí và cán đích xã NTM nâng cao vào năm 2023 như kế hoạch đã đề ra.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 115.231
    Online: 4